Bekal Dakwah

Penerbit Al-’Itishom CahayaUmat

Penulis : Syaikh Mushtafa Masyhur

Rp.32.000

Rp. 24.000 (Diskon 25%)

Rp. 22.400 (Diskon 30%)

dst.

.

.

 

Buku ini menginspirasi kita untuk membekali dengan segala yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan (dakwah) yang mengantar pada tujuan yang diidam – idamkan. Bekal yang dapat memantapkan hati kita. Ia bukan hanya sekedar bekal, akan tetapi perniagaan yang ditawarkan Allah SWT . sebagaimana firman-Nya, “ hai orang – orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?” (Ash shaff:10).

Buku ini juga menerangkan, bagaimana menghadirkan bekal dalam diri kita agar tidak merasa lelah dan futur ketika menempuh perjalanan (dakwah) yang jauh. Bahkan, di dalam buku ini dijelaskan pula bahwa di setiap amalan – amalan yang tengah diperintahkan Allah SWT mengandung bekal, seperti yang tertulis dalam sub bab, antara lain : Dalam sirah yang yang harum terdapat bekal, Dalam ibadah shalat terdapat bekal, Dalam ibadah puasa terdapat bekal, Dalam qiyamul lail terdapat bekal, serta pada amal yang shalih terdapat bekal.

Bahasa yang dipakai dalam buku ini pun sangat mudah dipahami. Setiap makna diutarakan apa adanya, tanpa terkesan memaksakan dan danpa menggurui. Untuk memahaminya juga tidak perlu berpikir panjang, cukup membacanya untuk diketahui maknanya ( jangan lupa diamalkan).

Bagi yang mengaku aktivis (dakwah), buku “ Bekal dakwah “ ini adalah sebaik – baik teman bagi Anda yang ingin lebih mengenal jalan yang ditempuh dan mengetahui arah langkahnya. Dengan buku ini pula Anda dapat mengetahui jalan allah SWT yang lurus.(Isman)

Wawan Ismanto / wan _moslem105@yahoo. co.id

Iklan

Kekuatan sang Murabbi

Penerbit Al-’Itishom CahayaUmat

Penulis : Prof. Dr. Taufik Yusuf Al-Wa’iy

Rp.40.000

Rp. 30.000 (Diskon 25%)

Rp. 28.000 (Diskon 30%)

dst.

.

.

Saat ini, kaum muslimin mulai bangkit dari tidur panjang yang membuat mereka lupa pada agamanya. Mereka memiliki keinginan untuk kembali bersandar pada agama ini. Semangat keislaman mereka pun tumbuh dan mulai bergelora seiring dengan perjuangan dakwah. Oleh sebab itu, para dai, murabbi, maupun pemimpin cerdas yang memiliki cita-cita untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan umat ini harus segera meraih tangan-tangan mereka dan membimbingnya ke jalan Islam. Untuk itu, para dai dan murabbi harus memiliki pemahaman yang benar, perencanaan yang matang, pengetahuan yang memadai, dan aturan yang bijak untuk membentuk generasi yang militan (tangguh). Lalu, bagaimanakah caranya untuk memenuhi atau menyiapkan semua itu? Inilah yang dijawab oleh Penulis. Seluruhnya disampaikan dengan jelas dan praktis, sehingga para dai, murabbi, dan pemimpin dapat mempratikkannya dalam amal-amal dakwah, terutama amal-amal pembinaan.

Mencari Format Gerakan Dakwah Ideal

Penerbit Al-’Itishom CahayaUmat

Penulis Dr. Shadiq Amin

Rp.29.000

Rp. 21.700 (Diskon 25%)

Rp. 20.300 (Diskon 30%)

dst.

.

.

.

Buku ini, berusaha menggambarkan apa adanya_jauh dari ruh fanatisme golongan _mengenai hakikat setiap gerakan berbagai gerakan dakwah yang berkembang, sedikit banyak akan membuat kita bersikap lebih bijak dan dewasa saat berinteraksi dengan sesama muslim. Perbedaan ijtihad dalam berdakwah, bukan alasan untuk saling menyalahka, melainkan untuk saling melengkapi.

Apa Bentuk Komitmen Saya kepada Islam Dr. Fathi Yakan

Penerbit Al-’Itishom CahayaUmat

Penulis Dr. Fathi Yakan

Rp.28.500

Rp. 21.300 (Diskon 25%)

Rp. 20.000 (Diskon 30%)

dst.

.

.

 

Bagian pertama buku ini bertajuk “Apa ِArtinya Saya Menganut Islam

membentangkan sifat-sifat penting yang wajib ada pada seseorang bagi

membolehkan ia menjadi seorang Muslim dalam arti kata yang sebenarnya.

Penggabungan diri dengan agama Islam bukanlah secara warisan, bukan

secara hobi malah ia juga bukan penggabungan secara lahir saja. Sebenarnya

penggabungan yang dimaksudkan ialah penggabungan dengan ajaran Islam itu

sendiri dengan cara berpegang teguh dengan seluruh ajaran Islam serta

menyesuaikan diri dengan Islam di segenap bidang kehidupan dengan penuh

kerelaan.

Berpegang dengan akidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama

bagi seseorang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai

cara hidupnya. Pegangan tersebut mestilah sejalan dengan apa yang terkandung

di dalam Kitabullah (Al-Quran) dan sunnah Rasulullah saw. Ia mestilah

beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam terdahulu yang

terdiri dari angkatan Salafus-Saleh serta para Imam penyampai agama ini yang

telah diakui kebaikan, kebaktian serta ketakwaan mereka. Mereka ini

mempunyai kefahaman yang mendalam lagi bersih dalam urusan agama

35 Shirah Shahabiyah 2

Penerbit Al-’Itishom CahayaUmat

Penulis Mahmud Al-Mishri

Rp.68 .000

Rp. 51.000 (Diskon 25%)

Rp. 47.600 (Diskon 30%)

dst.

 

.

.

Sahabat-sahabat Nabi saw. adalah generasi terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia setelah para Nabi dan Rasul. Demikian halnya dengan para sahabat wanita yang hidup bersama mereka. Setiap sahabat wanita ibarat sekuntum bunga yang tumbuh di ladang Islam. Lalu, ketika awan berarak di atasnya dan menumpahkan air hujan, bunga yang bersih dan sarat dengan nilai takwa itu terus tumbuh subur dengan pupuk yang diperoleh dari dua sumber yang bersih, yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah. Maka, pada masa berikutnya, ia menebarkan semerbak keharumannya kepada seluruh pelosok alam raya dengan keharuman iman dan tauhid. Demikian halnya dalam pengorbanan dan kegigihan dalam membela akidahnya. Mereka mau mengorbankan segala yang dimiliki untuk kepentingan Islam dan tidak jerih dengan kezaliman, siksaan, dan kematian yang harus dihadapinya. Mari menuju oase yang subur dengan buah-buahnya yang ranum untuk berjumpa dengan wanita-wanita yang tulus dan menghirup aroma ketulusan mereka. Mari kita teguk kesegaran air dan kita hirup keharuman kisah dari Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam`ah, `Aisyah binti Abu Bakar, Hafshah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah, Ramlah, Shafiyyah, Maimunah, Fathimah binti Rasulullah saw., Halimah, Ummu Aiman, Fathimah binti Asad, Ummu Sulaim, Ummu Hisyam, Ummu `Ammarah, Asma’ binti Abu Bakar, Ummu Haram, Kabsyah binti Rafi`, Sumayyah, Ummu Waraqah, Shafiyyah binti Abdul Muththalib, `Atikah, Asma’ binti `Umais, Ummu Syuraik, Umamah binti Abul `Ash, Ar-Rubai`, Ummul Fadhl Lubabah, Al-Khansa’, Ummu Ma`bad, Ummu Kultsum binti `Uqbah, Ummul Mundzir, dan Hindun binti `Utbah ra.

Al-Islam 2

Penerbit Al-’Itishom CahayaUmat

Penulis Sa’id Hawwa

Rp.138.000

Rp. 103.500 (Diskon 25%)

Rp. 96.600 (Diskon 30%)

dst.

.

.

.

Satu lagi buku berkualitas untuk pegangan seorang muslim, karya seorang ulama besar, terkemuka dan bersahaja,  Said Hawwa, yang menjelaskan Islam secara konfrehensif dan menyeluruh. Mulai dari masalah ibadah, muamalah,dakwah, hukum, bahkan rahasia-rahasia syariat Islam, yang membuat muslim semakin mengenal agamanya, yang benar-benar menjadi petunjuk dalam kehidupan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat.

Al-Islam 1

Penerbit Al-’Itishom CahayaUmat

Penulis Sa’id Hawwa

Rp.86.500

Rp.69.200 (Diskon 20%)

Rp. 64.800 (Diskon 25%)

Rp. 60.500 (Diskon 30%)

dst.

 

.

Satu lagi buku berkualitas untuk pegangan seorang muslim, karya seorang ulama besar, terkemuka dan bersahaja,  Said Hawwa, yang menjelaskan Islam secara konfrehensif dan menyeluruh. Mulai dari masalah ibadah, muamalah,dakwah, hukum, bahkan rahasia-rahasia syariat Islam, yang membuat muslim semakin mengenal agamanya, yang benar-benar menjadi petunjuk dalam kehidupan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat.

%d blogger menyukai ini: